"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Handelingskader sociaal aanbesteden

Sociale ondernemingen spelen een belangrijke rol in het bieden van werk en / of dagbesteding aan kwetsbare mensen en mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van de sociale economie is het inkoopbeleid van (semi-)overheden. Als zij juist bij deze sociale ondernemingen inkopen, kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag.

Een grote ambitie kan soms beter gerealiseerd worden in kleine stappen, zeker in de complexe context van een gemeente. De Omslag draagt daar graag aan bij, met advies over zowel de mogelijkheden binnen de Aanbestedingswet als de mogelijkheden die de markt van een sociale economie creëert.

Het handelingskader sociaal aanbesteden is er voor inkopers en beleidsmedewerkers van (semi-)overheden: een praktische handleiding voor het bereiken van sociale impact door middel van aanbestedingsprocedures. Hiermee hopen we een brug te slaan tussen theorie en praktijk en het ecosysteem voor een sociale economie te versterken.

Lees hier het handelingskader sociaal aanbesteden.

Site by Alsjeblaft!