"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Koers 2016: dagbesteding als oplossing

De Omslag werkt aan een inclusieve samenleving door nieuwe verbindingen te leggen voor participanten. Vanuit deze visie op inclusie is positieve beeldvorming van participatiemogelijkheden altijd al een leidend principe. Dit jaar zetten we hier nog concreter op in door de stelling ‘dagbesteding als oplossing, niet als kostenpost’ uit te dragen.

De Omslag heeft een functie in de beweging van systeemdenken weer terug naar de doelgroep. Door de aandacht te verleggen van financieel-gedreven besluitvorming naar dagbesteding als oplossing in de WMO-verantwoordelijkheid van de gemeente, ontstaat ruimte voor vernieuwing. Daaraan draagt De Omslag bij door te netwerken en door participanten en de gemeente Amsterdam te ondersteunen en adviseren.

We werken samen met alle betrokken partijen en brengen ze bij elkaar: participanten onderling, maar ook verschillende sectoren. Dit doen we door netwerkbijeenkomsten met inhoud te organiseren, door projecten te initiëren en door te matchen. Dit alles omdat we vinden dat alle mensen een zinvolle kans, plek en rol verdienen.

Site by Alsjeblaft!