"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Actuele regelingen

Overheidsregelingen voor het MKB

De Rijksoverheid heeft een groot aantal maatregelen opgesteld om het bedrijfsleven en het MKB te ondersteunen in deze moeilijke periode. Alle relevante regelingen vind je hier:

De situatie verandert snel. Ook deze informatie kan aan verandering onderhevig zijn. We doen onze uiterste best om de informatie volledig en betrouwbaar weer te geven, maar check altijd zelf of deze (nog) klopt in jouw situatie.

Specifieke regelingen voor sociale ondernemingen

Veel sociale firma’s hebben zowel inkomsten uit de verkoop van hun producten diensten als vergoedingen voor het werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Uit een eerste belronde krijgen wij de indruk dat er overheidsregelingen niet altijd passend zijn voor sociale firma’s. Ten aanzien van het personeel zijn er wel opties als:

  • Medewerkers die werken op basis van loonkostensubsidie of beschut die zich ziek melden: hier kan de werkgever een beroep doen op de no-riskpolis.
  • De kosten voor medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente worden niet gefactureerd aan de inlenende organisatie.Over dit laatste is nog geen duidelijke afspraak gemaakt maar dit zal naar verwachting binnenkort komen.

Problemen die tot nu toe worden genoemd zijn:

  • Door de diverse sociale regelingen waar sociale firma’s gebruik van maken vallen de berekeningen over tegemoetkoming van de rijksregelingen soms onvoordelig uit. Maatwerk lijkt nodig. We agenderen dit bij de gemeente en komen wellicht tot een alternatief voorstel.

De Omslag inventariseert de hier problemen en kansen, om ze zo op de aangewezen plaatsen en met elkaar te kunnen delen. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u aanvullingen? Laat het ons weten per e-mail aan info@deomslag.nl

Site by Alsjeblaft!