"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Dagbesteding en sociale firma’s

Om mensen toch iets te kunnen bieden ter vervanging van hun dagbesteding wordt gewerkt aan een overzicht van alternatieven: zie participatiegids onder actueel

hoofd- en onderaannemers

Wat betreft financiering verwachten we voor de Wmo-dagbesteding in Amsterdam dat de gemeente de hoofdaannemers in ieder geval doorbetaalt in maart en april. Daarnaast zijn we in overleg over een structurele afspraak. Daarbij streven we naar duidelijkheid op korte termijn over doorbetaling van de hoofdaannemers aan de onderaannemers.

Voor de MO/BW dagbesteding (voor mensen die verblijven in een woonvoorziening) ligt de situatie wat ingewikkelder. We hopen hiervoor ook snel duidelijkheid te krijgen.

Problemen en kansen

We willen de komende tijd de mogelijkheden voor alternatieve oplossingen onderzoeken, ook voor de verdere toekomst. Daarbij zullen we inzetten op het voorkomen dat mensen met de grootste achterstand tot de arbeidsmarkt als eerste op straat komen te staan.

We zoeken naar mogelijkheden om juist nu de sector op de been te houden en waar mogelijk kansen te signaleren en deze te benutten. Hiertoe behoren:

  • zoeken naar sectoren waar mogelijk extra werk is: o.a. vervoer, koeriersdiensten, landbouw etc.
  • Nieuwe online diensten;
  • ICT oplossingen.

Focus ligt hierbij zowel op de korte termijn (sociaal ondernemers die kampen met personeelstekort) als op langere termijn (welke sectoren gaan op langere termijn groeien waarvoor extra personeel kan worden ingezet).

En natuurlijk geldt nu zeker: zoveel mogelijk inkoop bij sociale firma’s door burgers, bedrijven en onderling.

Mocht je vragen hebben neem gerust contact met ons op via info@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!