"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

de medewerkers

Mensen in dagbesteding

Veel mensen die bij sociale firma’s werken als dagbesteding zitten thuis. Alle sociale firma’s proberen met hen contact te houden.
De meeste sociale firma’s betalen dagdeelvergoedingen gewoon door aan hun vrijwilligers om te voorkomen dat mensen ook financieel in de problemen komen.
Er zijn veel initiatieven voor alternatief aanbod. Op Jekuntmeer.nl verzamelt De Omslag het online alternatief aanbod. Kijk hier voor een overzicht.

In speciale gevallen kan kleinschalig weer dagbesteding worden aangeboden. De gemeente heeft hiervoor in samenwerking met de GGD speciale richtlijnen opgesteld. Als onderaannemer van dagbesteding dien je voorafgaand contact op te nemen met de hoofdaannemer.

Wmo-hoofdaannemers zijn voornemens om de subsidie voor dagbesteding door te betalen aan hun onderaannemers. Hoofdaannemers zullen hun onderaannemers deze week hierover helder informeren.

mensen met een arbeidsovereenkomst

Soms zit ook deze groep thuis omdat de sociale firma is gesloten. Ook voor hen kan het alternatieve aanbod van toepassing zijn. Bedrijven die doorwerken geven aan dat mensen alleen kunnen komen als het voor hen zelf en de collega’s verantwoord is. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn extra kwetsbaar. We horen dat ook dat er sociale firma’s zijn die hun medewerkers afraden om te reizen met het openbaar vervoer.

Er zijn tegelijkertijd ook sociale firma’s die ook nu openblijven en hun producten en diensten kunnen blijven verkopen. Mochten er bedrijven zijn die tijdelijk extra menskracht nodig hebben, dan horen we dat graag om te kijken of er (bij voorkeur bij andere sociale firma’s) mensen zijn die kunnen bijspringen. Mogelijk kan er tijdelijk werk geboden worden aan mensen die elders nu niet kunnen werken.

Site by Alsjeblaft!