"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

kopen en inkoop

klanten gezocht

Het werven van nieuwe klanten en opdrachtgevers is nu extra belangrijk. Er zijn nogal wat initiatieven die de urgentie om juist nu bij sociale firma’s producten in te kopen benadrukken.

Zie de website Buy Social en Social Enterprise.nl.

Ook vanuit De Omslag dragen we hier aan bij. We voegden een categorie toe op socialezaken.info voor ondernemers die nu speciale acties hebben. Hier zijn de sociale firma’s te vinden in een overzicht met speciale aanbiedingen. Mis je een sociale onderneming? Geef ze aan ons door via info@deomslag.nl.

inkoop is het doel

Ook grotere inkooptrajecten en aanbestedingen zijn zeer relevant. De gemeente Amsterdam heeft in december aangekondigd het sociaal inkopen en sociaal aanbesteden uit te willen breiden.

Een aantal grotere Amsterdamse sociale firma’s hebben producten en diensten die hiervoor geschikt zijn. We gaan juist nu actief aan de slag om de gemeente te ondersteunen met sociale inkopen en gebruiken hierbij de inkoop agenda.
We stimuleren om actief te kijken hoe we in het inkoopproces meer mogelijkheden vinden: opdrachten die direct aan sociale firma’s kunnen worden gegund, of grotere aanbestedingstrajecten waar sociale impact voorop staat waardoor er meer werk komt voor sociale firma’s en andere bedrijven die werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zodra hier meer over is bekend horen jullie van ons!

Site by Alsjeblaft!