"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

overige regelingen

detacheringskosten

We hebben vernomen er geen detacheringskosten worden gedeclareerd bij de sociale firma’s voor medewerkers voor wie geen werk is. Dit geldt voor mensen die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente of Pantar en waarvoor door de sluiting op dit moment geen werk is.

regelingen van fondsen

Enkele fondsen die investeren in sociale firma’s of die subsidie aan hen verlenen hebben aangegeven dat zij met hun contractpartners naar oplossingen kijken zoals het opschorten van terugbetalingen en rentevergoedingen.

doorlopende kosten

Veel sociale firma’s maken zich grote zorgen over de relatief hoge vaste kosten zoals de huur. Hiervoor is nog geen compensatieregeling van kracht. Er zijn wel oproepen aan verhuurders om de inning op te schorten. Deze zijn echter vrijblijvend en opschorting is geen verlaging of kwijtschelding. Er zal uiteindelijk toch betaald moeten worden.

Sociale firma’s geven hebben in vergelijking tot branchegenoten meestal een lagere loonsom en hogere vaste kosten. Sommige sociale firma’s proberen nu met hun aandeelhouders, financiers en de verhuurder tot overbruggingsafspraken te komen waarbij de inzet is dat alle betrokkenen iets extra’s bijdragen om het werk te kunnen voortzetten. Wij delen graag de ervaringen en proberen ook de gemeente hierbij te betrekken. Het gaat om bedrijven die extra maatschappelijke impact realiseren en voor wie de gewone regelingen niet passend zijn.

Site by Alsjeblaft!