"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Wmo en wlz

Vergoedingen uit Wmo en WLZ

Wanneer het aanbod op aangepaste manier wordt voortgezet, worden ook de vergoedingen normaal doorbetaald. Voor sociale firma’s die onderaannemers zijn bij een grotere instelling ligt ook doorbetaling voor de hand. Er zijn al hoofdaannemers die dit aan hun sociale firma’s hebben laten weten. We zijn in overleg met hoofdaannemers om te bezien of hier eenduidige afspraken over kunnen worden gemaakt, ook als zijn er nog onduidelijkheden over risico’s en nacalculatie.

Meer info is te vinden op deze website van de gemeente

Voor de Wet Langdurige Zorg gelden vergelijkbare regelingen, zie ook de brief van Zorgverzekeraars Nederland

Site by Alsjeblaft!