Beschut werk zichtbaar en betaalbaar

De Omslag zet op verzoek expertise in. Zo hebben we in 2014 voor Cordaan een aantal quickscans uitgevoerd op de locaties voor arbeidsmatige dagbesteding. We zijn op zoek gegaan naar onbenut potentieel, zowel qua mensen als qua middelen. Waarde creatie en nieuwe verdienmodellen zijn gezocht op basis van bestaande middelen. Dat heeft geleid dat een advies en scenario’s geselecteerd op basis van haalbaarheid en economische impact.
Deze opdracht bood een goede kans om met andere expertise kennis te maken. Denk aan fiscale regelgeving, inbesteden, inkoop en waarde creatie. Er blijken kostenbesparingen mogelijk, zonder dat ten koste gaat van personeel of cliënten. Integendeel inbesteding en social return dragen bij aan de betaalbaarheid en zichtbaarheid van beschut werk.