Bewoners gestuurde wijkontwikkeling

De Omslag heeft de ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van het sociale verkeer van de stad te laten zijn. Daarin werd in het kader van kwartiermaken ook samen gewerkt, onder andere met de partners in de Januscoalitie (De Regenboog Groep en De Volksbond). Er zijn verbindingen gelegd tussen domeinen als economie en wonen, zorg en welzijn, maar het gaat niet vanzelf.
Projecten en samenwerking in stadsdeel Oost hebben in 2014 een belangrijke bijdrage en voorbeeld functie gehad. Aanbieders in zorg en welzijn zijn gestimuleerd om hun aanbod beter te ontsluiten via Jekuntmeer.nl. Goede voorbeelden van burgerinitiatieven en het welkom heten van OGGz cliënten in reguliere voorzieningen, worden actief gecommuniceerd. De Omslag zal dit blijven ondersteunen op alle mogelijke manieren.