Je kunt nog steeds meer in Amsterdam, Leiden en Utrecht

Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart die bewoners en maatschappelijke organisaties een helder overzicht biedt van alle activiteiten en (werk)trajecten in de omgeving. Alle organisaties voeren hun aanbod zelf in op de website en zorgen ervoor dat de activiteiten, projecten en initiatieven actueel zijn en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

Vernieuwing stond op het programma door de inzet rond het WMO continuüm en de verbetering van de zoekfunctie. Volgend jaar gaan we voor verbeterde functionaliteiten en usability. Daarmee voldoen we aan de wensen van gebruikers, opgehaald via klankbordgroepen en enquête.