Netwerk bijeenkomsten

Waarom zitten die vergaderingen altijd zo bomvol? Omdat het gaat om thema’s die er toe doen. En de mensen die er in onze sector toe doen zijn de stakeholders; zij kunnen het verschil maken. Trouwe participanten vinden kennisoverdracht belangrijk. De netwerkbijeenkomsten zorgen ervoor dat we van elkaar op de hoogte blijven en elkaar input geven, knelpunten benoemen en tijdens de lunch stappen zetten.

De urgentie voor vernieuwing lijkt nu groter door krimpende financiën, maar voor De Omslag was dit altijd al zo rond de onderwerpen die om inclusie draaien. 10 jaar geleden zaten de mensen ook thuis en wilden ze ook al aan het werk. Het draait voor De Omslag om de inhoud, het verbinden van organisaties, mensen en netwerken! In 2014 deden we dit op alle belangrijke thema’s en ontwikkelingen: continuüm van dagbesteding naar werk, sociale firma’s, effecten meten met onderzoek, wijkgericht werken. Dat willen we nog meer gaan doen met, voor en door onze participanten.