Participanten

Wij zijn met elkaar het netwerk

De Omslag zorgt ervoor dat kennis in het netwerk vrijkomt en gedeeld wordt. En omdat wij zelf geen aanbiedende partij zijn, faciliteren we een goed speelveld daarvoor.

Participanten vormen De Omslag en zijn de basis van het netwerk waarbinnen (en ook -buiten) we kennis delen. De inzet op het versterken van sociale firma’s heeft ervoor gezorgd dat nog meer organisaties de voordelen hiervan hebben kunnen proeven. In 2014 konden we nieuwe participanten welkom heten: sociale firma’s Milieuwerk Ecocollege, De Lokatie en Shoot Medialab hebben zich aangesloten als participant.