Amsterdams Platform sociale firma’s

Het Platform is in 2013 opgericht en kent verschillende aandachtsgebieden: netwerken, kennis delen, monitor, campagne en lobby. In 2014 lanceerden we de eerste resultaten van de monitor sociale firma’s en een digitale etalage www.socialezaken.info , waar ze allemaal te vinden zijn. 52 sociale firma’s doen mee in zeer diverse producten en diensten. Diversiteit vonden we ook met betrekking tot de stadia van ondernemerschap.

Wat hebben we gedaan? Naast de meetings, website, ondersteuning hebben we heel veel sociale firma’s onder de aandacht gebracht bij ambtenaren, wethouders en de gemeenteraad. Zodat men niet meer om sociale firma’s heen kan.