Sociale zaken

Zijn de verschillen nu eigenlijk wel zo groot? mensen willen graag werken, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Omslag heeft in 2014 veel geïnvesteerd in het contact met de gemeente rond sociaal ondernemerschap binnen en buiten de zorg.

In samenwerking met participanten en Amsterdamse sociale firma’s zoeken we naar manieren om werk te organiseren, dat maakt wel degelijk verschil. Waarom? Om dagbesteding inhoudelijk en financieel te borgen en verbeteren. Geld is belangrijk, maar nog belangrijker is dat je mensen benadert en aanspreekt in hun rol als medewerker in plaats van als cliënt. Dagbesteding bedrijfsmatig in de maatschappij, een bedrijf met medewerkers, zorgt ervoor dat men anders omgaat met mensen. Minder vrijblijvend, spreek ze aan op competenties en maak ze eigenaar van het product of dienst. De Omslag zet zich op verschillende manieren (platform, verandermanagementtrajecten en campagne) in om de sector van sociale firma’s te vergroten.