De Omslag begeleidt TNO onderzoek

Iedereen die actief is op het terrein van dagbesteding en participatie ziet in de praktijk wanneer een interventie bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënten die er aan deelnemen. Maar wat werkt voor welke groep mensen het beste? Daartoe hebben de gemeente Amsterdam en De Omslag het initiatief genomen voor een onderzoek. TNO voert dit onderzoek uit.

In 2014 is er een intensieve op de praktijk gestoelde voorbereiding gedaan door een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van RVE OJZ, GGD, RVE Participatie, Cliëntenbelang en De Omslag. De inzichten die het onderzoek gaat opleveren, helpt aanbieders in het versterken van het aanbod, én de gemeente om een onderbouwde beslissing te nemen over de inkoop van WMO aanbod in de toekomst.