Verander management & ondersteunings programma DOEN

Het gaat ons om het behoud van zinvolle zaken, dus het behoud van werkplekken en zinvolle dagbesteding, ook in de nieuwe werkelijkheid van minder overheidssubsidie. We zagen veel krimpscenario’s en sluitingsplannen voorbijkomen en dachten: dat kan anders en beter.
In 2014 is een verandermanagement traject opgezet en succesvol uitgevoerd. Dat heeft geleid tot flinke stappen en soms zelfs het voorkomen van sluiten en afstoten van goed aanbod. Het traject voor verandermanagement werkt, en stichting DOEN steunt de inzet ervan voor de volgende lichting in 2015. Vanzelf gaat het misschien niet, maar het gaat wel de goede kant op.