de groene golf duikt diep in de praktijk

De Groene Golf is een langlopend actie-onderzoek naar obstakels voor participatie. Naast het identificeren probeert De Groene Golf deze obstakels ook daadwerkelijk uit de weg te ruimen.

2017 stond in het teken van dataverzameling en is inmiddels bij 50 casussen betrokken. Met een korte verkenning van de aannames en bevindingen hebben we een goed beeld gekregen van de diversiteit aan obstakels waar klantgerichte hulpverleners tegenaan lopen. Obstakels zijn te vinden in samenwerking, regels en financiering. Maar het is ook duidelijk geworden dat daarachter vaak een complex van oorzaken schuilgaat.

Hoewel we successen hebben behaald, bleek het niet vaak mogelijk om snel een doorbraak te realiseren. Om dit beter te kunnen doorgronden hebben we in 2017 expertmeetings georganiseerd. Er bleek grote waardering voor de informatie en gelegenheid tot kennisuitwisseling.

Het vervolg
In 2018 zullen we de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen verdiepen en delen. Daarvoor zullen we werksessies voor professionals organiseren, waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar. Zo ontwikkelen we tegelijkertijd gezamenlijk een methode voor praktijkleren en een gids voor praktijkoplossingen.

Meer informatie