focus op …

In gesprekken hebben we de wensen en vragen op stadsdeel- en wijkniveau in het versterken van de participatie van de meest kwetsbare bewoners geïnventariseerd. We hebben daartoe met verschillende betrokken bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, wijkallianties en enkele gezaghebbende participanten van De Omslag gesproken.

Met praktische ondersteuning en expertise hebben we aangesloten op de behoefte ter versterking van de participatie van kwetsbare groepen op stadsdeel- en wijkniveau. Bijvoorbeeld door het leveren van ervaring en projectleiding voor organiseren van een Participatiemarkt in Zuid en Oost, Meet & Greets en de Jekuntmeer-tours.