jekuntmeer-tours: wijkprofessionals op werkbezoek

Op de fiets door de stad voor een actieve kennismaking met participatiemogelijkheden. In juni, juli, oktober, november en december organiseerde De Omslag in samenwerking met de Allianties Wijkzorg, gemeente, stadsdelen en aanbieders maar liefst 37 Jekuntmeer-tours langs basisvoorzieningen, aanbieders van dagbesteding en sociale firma’s in alle stadsdelen van Amsterdam.

Hiermee boden we meer dan 500 (wijk)professionals in zorg en welzijn en klantmanagers van WPI de gelegenheid om kennis te maken met bestaande mogelijkheden voor participatie en informeel aanbod. Tijdens de aansluitende netwerklunches organiseerden we ontmoeting en kennissessies, waarbij soms ook een inhoudelijk programma werd aangeboden.

Totaaloverzicht van de tours in 2017 | Individuele verslagen van de tours