Jekuntmeer.nl blijft vernieuwend

Jekuntmeer.nl heeft in 2017 een aantal aanzienlijke updates gekregen, waaronder een uitbreiding met informeel zorgaanbod en categorie ‘hulp’. In september werden de nieuwe Wmo-zoekfilters in gebruik genomen. Daarnaast hebben we een koppeling met KLIK (de sociale kaart portal van de gemeente Amsterdam) tot stand gebracht en hebben we een forum ontworpen en geïmplementeerd voor een groep professionals in Leiden.

In 2017 hebben we ook ingezet op het actief ondersteunen van de aanbieders met hulp en informatie om Jekuntmeer.nl zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Daarnaast was Jekuntmeer.nl te vinden op participatiemarkten in de Amsterdamse stadsdelen en hebben we presentaties verzorgd bij wijkteams, verwijzende professionals en aanbieders om de bekendheid en het gebruik van Jekuntmeer.nl verder te vergroten. Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten.