samen met ons netwerk

De Omslag organiseert netwerkbijeenkomsten voor haar participanten die een rol hebben in het bouwen aan een inclusieve samenleving. Tijdens deze bijeenkomsten organiseren we presentaties, nodigen we gastsprekers van externe organisaties uit en kunnen deelnemers met hen en met elkaar van gedachten wisselen.

De formule werkt twee kanten op: beleidsmedewerkers van de gemeente krijgen de mogelijkheid om voor een interessant netwerk beleidsvoornemens te presenteren en feedback te ontvangen. Participanten krijgen de kans om in korte tijd kennis te nemen van beleidsvoornemens, daar reactie op te geven vanuit hun eigen organisatiepraktijk en te netwerken met collega instellingen tijdens de lunch. Zo versterken en verbinden we beleid en praktijk.

In 2017 startten we een pilot om samen te werken met andere netwerken zoals het Kennisnetwerk Amsterdam. Doel van deze samenwerking is om voor beide organisaties een bredere groep professionals te bereiken en kennis te verspreiden op een aantal specifieke thema’s. We hebben dat dit jaar vormgegeven door samen een bijeenkomst voor ongeveer 75 professionals te organiseren over het thema ‘Meedoen met een beperking’. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Een overzicht van de geagendeerde onderwerpen in 2017 vindt u hier.