versterking participatie blijft nodig

De Omslag staat voor de versterking van participatie door te netwerken in dienst van inclusie en participatie van mensen met een beperking. De Omslag organiseert de ruimte om stedelijk, op wijkniveau en op inhoud met elkaar samen te werken.

Voor 2018 hebben we met de gemeente afgesproken om dit weer te doen en daarbij ook aan te sluiten bij de vraag en behoefte van de wijken, buurten, allianties wijkzorg en basisvoorzieningen. Deze uitwisseling draagt rechtstreeks bij aan de overige inzet van De Omslag en de verbinding die we nastreven tussen beleid en praktijk in dienst van innovatie.

De activiteiten in 2017 zijn dan ook de opmaat om de inzet van De Omslag voor 2018 te concretiseren opdat we ze kunnen voortzetten in dienst van innovatie en participatie. Wij gaan ervoor, want het blijft onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.