participanten

wij zijn met elkaar het netwerk

De aangesloten organisaties vormen een sterk netwerk. De Omslag werkt aan een inclusieve samenleving door nieuwe verbindingen te leggen voor participanten en zorgt dat kennis in het netwerk vrijkomt en gedeeld wordt. De Omslag vervult daarbij de rol van matchmaker. We leggen actief nieuwe verbindingen met het bedrijfsleven, de gemeente en het onderwijs. Verbindingen waardoor onze participanten, hun medewerkers en de mensen met een beperking zich verder kunnen ontwikkelen.

Op de participantenpagina staat een overzicht van alle participanten van De Omslag. Wij bedanken onze participanten en samenwerkingspartners voor hun bijdrage en inbreng.