2017: ruimte voor sociale innovatie

Ook in 2017 nam De Omslag de rol van aanjager van vernieuwing. Tijdens inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten met participanten en andere betrokkenen gingen we op zoek naar ruimte voor vernieuwing in het sociaal domein. Dat deden en doen we in de eerste plaats door de inspiratie vast te houden in ons netwerk, maar ook door bijvoorbeeld de samenwerking op te zoeken met allianties wijkzorg, het bedrijfsleven of Europese partners.

We geven u in dit jaarverslag 2017 een beknopt overzicht.

Wat ons betreft is de noodzaak voor sociale innovatie (politiek en maatschappelijk) onverminderd groot. We blijven ons daarom ook in 2018 inzetten om sociale innovatie te ondersteunen en partijen aan elkaar te verbinden. Met maar een doel: het versterken van participatie voor de meest kwetsbare doelgroepen in de stad.

Corine van de Burgt,
directeur-bestuurder stichting De Omslag