“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Ervaren maatschappelijke dienstverleners gezocht De Groene Golf

Voor het actieonderzoek De Groene Golf zoeken we ervaren maatschappelijke dienstverleners! We gaan met elkaar in gesprek over obstakels die cliënten in hun participatieproces tegenkomen.

De Groene Golf is een actieonderzoek gericht op het identificeren en uit de weg ruimen van obstakels die Amsterdammers met een (arbeids-) beperking hinderen op hun weg naar participatie in de samenleving.

De Groene Golf is inmiddels de startfase voorbij.
We hebben een flink aantal casussen in onderzoek. Daaruit worden tal van praktische belemmeringen zichtbaar. Maar het is ook duidelijk dat daarachter vaak een complex van oorzaken schuilgaat waarom een cliënt toch niet die volgende participatiestap kan zetten. Om dit beter te kunnen doorgronden gaan we met een beperkt gezelschap experts om tafel voor een “diepte-sessie”. Thema van deze expertmeeting is het gebied van inkomen, huisvesting, gezinsrelaties, sociale contacten en gezondheid.

We zijn benieuwd hoe jullie omgaan met complexe problemen, hoe je keuzes maakt bij dilemma’s en welke ‘olifantenpaadjes’ je wellicht hebben gevonden. 
Deelnemers aan de expertmeeting wisselen ervaringen en kennis uit en leren van elkaar.

Voor meer informatie over het actieonderzoek is een aparte projectpagina De Groene Golf ingericht.

Datum: dinsdag 20 juni
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: De Omslag, W.G. Plein 289, kamer Chirurgie (1e etage)
Aanmelden: kan door een mail te sturen naar De Groene Golf.

Site by Alsjeblaft!