“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Stadsgesprek Meedoen met een beperking

Op 18 mei organiseren Kennisnetwerk Amsterdam en de Stichting De Omslag het Stadsgesprek Meedoen met een beperking, waar we de knelpunten inventariseren en op zoek gaan naar oplossingen.

Veel mensen zijn laaggeletterd. In Amsterdam scoren Noord, Nieuw-West en Zuidoost het hoogst met percentages tussen de 23 en 37%, in Centrum en Zuid het laagst (rond de 5%). Eenzelfde beeld geldt voor mensen met een licht-verstandelijke-beperking.
Toch communiceren bijvoorbeeld de overheid, woningcorporaties en de zorgwereld met brieven, folders en in gesprekken naar bewoners alsof iedereen op een Havo-niveau functioneert. En in de wereld van PGB, huurtoeslag, zorgtoeslag, DigID en huishoudtoetsingsinkomen, is het niet eenvoudig mee te komen als je niet op dat niveau functioneert.
Hierdoor kunnen mensen minder goed meedoen aan de samenleving, stapelen schulden zich op en voelen mensen zich buitengesloten.

Bij deze bijeenkomst zijn o.a. Nita Dors (trainer LVB aanpak gemeente Amsterdam), Erwin Wieringa (projectleider We Zijn Er!) en Lisa den Haan (dak- en thuislozen, Cordaan), Samir Achbab (onderzoeker laaggeletterdheid HvA) en Jaap Prummel (Leren en participeren in de community) te gast. Jan Hoek verzorgt de presentatie.

Datum: donderdag 18 mei
Tijd: inloop vanaf 15.30. Bijeenkomst van 16:00 – 17:30, met aansluitend een borrel.
Locatie: Beeldend Gesproken in de Hallen, Hannie Dankbaarpassage 23.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl.

Site by Alsjeblaft!