“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 22_1.bsi-afbeeldingen
  • 22_2.logo_ce-en-rvb-hr

Buying for Social Impact

Inkopen met sociale impact (Buying for Social Impact, BSI) is een project in opdracht van het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME) en het directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB van de Europese Commissie (DG GROW) om het gebruik van sociale overwegingen bij openbare aanbestedingsprocedures te bevorderen.

Het project heeft twee hoofddoelen:

  • Aanbestedende diensten aanmoedigen om openbare aanbestedingen te gebruiken om sociale doelen na te streven;
  • Vergroting van de capaciteit van ondernemingen in de sociale economie om deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures en toegang te krijgen tot nieuwe markten.

Activiteiten

  • Alle projectpartners informeren autoriteiten en leveranciers in deze landen over sociale overwegingen bij inkoopprocedures. Zij creëren bewustwording en door training te bieden aan aanbestedende diensten en leveranciers in de publieke sector. Het werk in het project Buying for Social Impact is verdeeld in twee delen:
  • Kennisontwikkeling door middel van desktopresearch naar hoe de nieuwe richtlijn inzake overheidsopdrachten op nationaal niveau is vertaald. Daarbij worden goede praktijken die aantonen hoe de sociale aspecten van de richtlijn in de praktijk kunnen worden toegepast geïdentificeerd. Op deze manier wordt de capaciteit van ondernemingen in de sociale economie in toegang tot markten in kaart gebracht.
  • Kennisuitwisseling door het organiseren van evenementen, bewustmaking en opleiding in de 15 EU-landen.

Het project team

In het project werken 15 lidstaten samen aan de doelstellingen: Kroatië, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Letland, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije en Zweden.

Het project wordt geleid door het BSI-team bestaat uit een netwerk van deskundigen voor overheidsopdrachten en sociale economie in de bovengenoemde EU-landen. Het team van deze nationale deskundigen wordt gecoördineerd door een consortium onder leiding van de European Association for Information on Local Development . Daarin zijn de Europese organisaties samengebracht die zich bezighouden met de bevordering van lokale ontwikkeling en ondernemingen in de sociale economie: het European Network of Cities and Regions for the Social Economy, DIESIS COOP, Social Economy Europe and the European Network of Social Integration Enterprises.

download hier de folder

Site by Alsjeblaft!