“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 23_1.istock_000003177422small

organisatie

De Omslag

Stichting De Omslag is aanjager van sociaal ondernemerschap in Amsterdam en verzorgt het platform voor sociale firma’s. De Omslag is lid van het Europese netwerk ENSIE. Vanuit die hoedanigheid vervult De Omslag de rol als organisator van de conferentie. Zij doet dit in samenwerking met de gemeente Amsterdam, De Sociaal Werkkoepel, Buy Social, NEVI en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen.

Conferentie partners

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Europese project Buying for Social Impact (BSI) door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social, NEVI en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen.

Europese project partners

Het Europese BSI-team bestaat uit een netwerk van deskundigen voor overheidsopdrachten en sociale economie in15 EU-landen. Het team van nationale deskundigen wordt gecoördineerd door een consortium onder leiding van de European Association for Information on Local Development waarin Europese organisaties zijn samengebracht die zich bezighouden met de bevordering van lokale ontwikkeling en ondernemingen in de sociale economie: het European Network of Cities and Regions for the Social Economy, DIESIS COOP, Social Economy Europe and the European Network of Social Integration Enterprises.

Site by Alsjeblaft!