“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

agenda

3 juni 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt ingegaan op de doorontwikkeling Amsterdamse wijkteams, gegeven door Karin Boudewijns, manager Zorg bij de gemeente Amsterdam.

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.
Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

13 juni 2019 (09:00 – 13:00)

Conferentie Buying for Social Impact

Op donderdag 13 juni vindt in Amsterdam de conferentie over sociaal inkopen plaats: “Buying for Social Impact”, van idee naar uitvoering.

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een bijdrage leveren: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.

aanbestedingswet en conferentie
De Nederlandse Aanbestedingswet biedt instrumenten om dit te versterken. Tijdens deze conferentie zullen we deze verkennen.
We willen we de kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kunt u ze gebruiken in uw werk?

Bent u betrokken bij het inkoopproces als inkoper en/ of bij de beleidsontwikkeling van sociale impact: dan nodigen wij u van harte uit u aan te melden voor de conferentie. Deelname is gratis. Kent u een geïnteresseerde, stuur dan gerust de uitnodiging door.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

naar agenda

Site by Alsjeblaft!