“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

kennismaken met vliegenthart

Innovatie, inkoop als flankeren beleid, heldere concurrentieposities en maatregelen ter versterking van werkprojecten en sociale firma’s hebben we aangereikt als de belangrijkste issues. Op donderdag 28 augustus 2014 voerden wij een prettig kennismakingsgesprek met nieuwe wethouder Werk, inkomen en participatie Arjan Vliegenthart.

Het gesprek heeft ons beeld versterkt dat het coalitieakkoord een goede basis vormt om de participatie van kwetsbare mensen in de stad te versterken. Er is gesproken over de uitgangspunten van de coalitie m.b.t. participatie, dagbesteding, perspectiefbanen, sociale firma’s en de Participatiewet.

De Omslag heeft in het gesprek benadrukt dat er nog meer nodig is om goede dagbesteding te bieden. Innovatie, inkoop als flankeren beleid, heldere concurrentieposities en maatregelen ter versterking van werkprojecten en sociale firma’s hebben we aangereikt als de belangrijkste issues om nu aandacht aan te geven in het opstellen van de begroting.

Wij denken dat de gemeente en De Omslag samen met haar participanten hierin een goed samenspel kunnen realiseren. Dat geldt voor het betrekken van onze participanten bij het toewerken naar vernieuwing en noodzakelijke samenwerking m.b.t. dagbesteding en het versterken van de kansen van sociale firma’s. Het geldt ook voor het verleiden van het bedrijfsleven om haar bijdrage te leveren.

Site by Alsjeblaft!