“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Impact meten voor je werknemers

Sociaal ondernemers werken aan een waardevolle economie. Hoewel een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is, zit die waarde niet in de winst. De waarde zit in het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe brengen we die waarde in beeld?

Stagiair Nino Mulder deed een onderzoek naar de beste meetmethode. De Omslag zal de resultaten samen met een aantal sociale firma’s in de praktijk uitwerken en toetsen.

Het vertalen van impact in winst en financiële waarde van sociale firma’s schiet zijn doel voorbij. Verschillende belangen vergelijkbaar maken levert niet veel op. De waarde van sociale firma’s in een gemeente is de waarde voor de klant: wat is het verschil dat het werken bij een sociale firma hem of haar heeft geboden? Hoe meet je dat het beste rekening houdend met de beperkte middelen (tijd, geld) in een sociale onderneming.

Scholten & partners en De Omslag hebben stagiaire Nino Mulder een onderzoeksopdracht gegeven in het kader van zijn opleiding Social Innovation (Universiteit Utrecht). Er is een vergelijking gemaakt van 8 meetmethoden, niet allemaal even geschikt zo blijkt.

Hier vindt u de 170629_adviesrapport_sociale_impactmeting_samenvatting.pdf van Nino Mulder.
Wilt u het hele rapport ontvangen, neem dan contact met ons op.

Hoe krijg je een goed antwoord op de juiste vraag? Peter Scholten deelde zijn visie en kennis over alternatieve én geschikte wijze om de goede vragen te stellen. We voelen ons uitgedaagd om de beste meetmethoden die voor alle doelgroepen overeind blijven te toetsen. Na de zomer starten we hiermee.

Belangstelling? Neem contact met ons op .

Site by Alsjeblaft!