"Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie op het gebied van participatie"

  • 23_1.17_1web-gang

vacature raad van toezicht

Stichting De Omslag organiseert het kennisnetwerk voor en met haar participanten in de zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam. De missie is om gezamenlijk en in het belang van inclusie van mensen met een beperking, te werken aan het versterken en innoveren van participatie in Amsterdam. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat dagbesteding, participatie en werk als oplossing en het belang van mensen met een beperking daarin, hoog op de agenda blijven bij beleidsmakers en politici.

Om onze Raad van Toezicht compleet te maken zijn wij op zoek naar twee toezichthouders. De Raad van Toezicht is naast toezichthouder vooral een inhoudelijke sparringpartner voor de directeur-bestuurder van de stichting.

De vacature toezichthouder kunt u hier inzien.
Belangstellenden kunnen tot eind januari 2020 een reactie versturen.

Site by Alsjeblaft!