"Wij zijn de omslag en we zetten ons in voor een inclusieve samenleving"

wat doet De Omslag?

De Omslag ondersteunt en verbindt organisaties die zich bezighouden met maatschappelijke participatie van mensen in kwetsbare posities in de samenleving. Op basis van praktijk draagt De Omslag bij aan het verbinden, onderzoeken, aanjagen en vernieuwen van de sociale en solidaire economie. Als netwerkorganisatie vormt zij de spil en verbindende factor in een kennisnetwerk van een groot aantal organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, welzijn, verpleging en verzorging, en onderwijs. Daarnaast onderhouden wij een netwerk van sociale ondernemers.
Hier vindt u onze participanten.

Site by Alsjeblaft!