“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 26_1.26_1structuur-staal-gsef-foto-voor-web

Maak Amsterdam inclusiever

prijsvraag sociaal werk

Heeft u een oplossing, idee of project waardoor meer Amsterdammers met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen? Lees dan verder, de gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit en stelt € 100.000 ter beschikking voor de uitvoering van één of meerdere voorstellen.

Want werk is voor veel mensen belangrijk. Een reden om op te staan, gewaardeerd worden om wat je kunt, contact met collega’s, geld verdienen. Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak een uitdaging om passend werk te vinden. Hoe zorgen we er voor dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken?

De gemeente Amsterdam is op zoek naar innovatieve ideeën. We weten dat er inspiratie en drive is bij sociale firma’s, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers om plekken voor sociaal werk te realiseren.

Meedoen, belangrijke data

Wie kunnen meedoen?
Bedrijven, initiatieven, buurtcomités, individuele Amsterdammers – iedereen met een idee, een voorstel of project is welkom.

Alle geïnteresseerden kunnen hun ideeën indienen via www.tenderned.nl, tot 14 november 2018, 14.00 uur.

Op 18 oktober van 16.00 – 18.00 uur is er een informatiebijeenkomst op de Van der Madeweg 26, Amsterdam-Duivendrecht.

Er zijn twee selectierondes en de genomineerden worden gevraagd hun voorstel te presenteren tijdens het pitch-event op 3 december 2018 waarna de jury in beraad gaat en de winnaar(s) dezelfde avond nog bekend worden gemaakt.
Samen maken we Amsterdam inclusiever!

Site by Alsjeblaft!