"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

dinsdag 11 juli 2017

In Amsterdam willen we graag wijkprofessionals in de gelegenheid stellen op bezoek te gaan en kennis te maken met het diverse participatieaanbod en dagbesteding.

Op dinsdag 11 juli organiseerde De Omslag en Alliantie Wijkzorg Oost een Jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informeel aanbod in stadsdeel Oost. Deelnemers hebben kennis gemaakt met het participatie-aanbod in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied.

programma

Deze jekuntmeer-tour voerde langs een aantal grote en kleinere locaties:

 • Civic – activiteitencentrum Vonk
 • Buurtatelier Tante Gerritje
 • Cybersoek
 • Shoot Medialab
 • Roads: De Gooyer
 • Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
 • De Toekomst
 • Cordaan Transtech
 • Elthetokerk
 • Wijkservicepunt De Eester
 • Leger des Heils: 50|50 Workcenter
 • Buren! We zijn er

nog meer gebiedsgerichte tours
Na de zomer worden nog meer gebiedsgerichte tours georganiseerd. Houd voor de actuele informatie over het programma en nieuwe data de website van De Omslag in de gaten.

Site by Alsjeblaft!