"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Kennisnetwerk Social Impact

Er liggen veel kansen voor het verbeteren van het ecosysteem van sociale ondernemingen.
Sociaal inkopen (aanbesteden) is een krachtig middel dat door de (lokale) overheid ingezet kan worden om sociale ondernemen te stimuleren. Uit recent onderzoek blijkt dat dit nog maar mondjesmaat gebeurt.

Met het project ‘Kennisnetwerk Social Impact’ gaat De Omslag de praktijk-, juridische en wetenschappelijke kennis verbinden om de beweging van ‘kan niet’ naar ‘kan wel’ te maken.

read more

B-WISE: education

De Omslag start samen met 15 Europese landen met het 4-jarige Erasmus+ samenwerkingsproject B-WISE. WISE staat in Europa voor Work Integration Social Enterprise oftewel sociale firma’s die zich richten op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

read more

Meetellen voor ervaringskennis

Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door burgers die langdurig ondersteuning nodig hebben op gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er wordt door ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers, kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit cliëntperspectief gedaan om de zelfredzaamheid, empowerment en participatie van deze doelgroep te volgen en beleidsinitiatieven te monitoren en evalueren.
Maar Meetellen is meer…

read more

Participatiegids.nl

Een moderne gids ter versterking van een modern beroep: vind actuele informatie, inspiratie en tools op Participatiegids.nl voor professionals.
De Participatiegids geeft een overzicht van actuele inzichten op gebied van participatie ondersteuning, en vooral de rol van de professional daarbij. Maak er gebruik van!

read more

Jekuntmeer-Tours gaan lokaal

De Omslag organiseerde in 2018 en 2019 in samenwerking met de gemeente een Jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding en sociale firma’s in Amsterdam.
Amsterdam Noord was de eerste tour van een reeks langs alle stadsdelen. Het is nu ook mogelijk om een gebiedsgerichte tour langs aanbieders van informeel aanbod en basisvoorzieningen in uw stadsdeel of wijk te organiseren.

read more

meet & greet

Op 20 april organiseerden we een informele, laagdrempelige Meet & Greet Special met sociale firma’s in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag. Er waren maar liefst 17 sociale firma’s, die op zoek waren naar mensen met een arbeidsbeperking. In een informele setting vonden leuke inspirerende gesprekken plaats. Dat deze formule succesvol is, staat inmiddels vast.

read more

versterken participatie

De Omslag organiseert een “vrije ruimte” om op inhoud met elkaar stedelijk te kunnen netwerken en samenwerken. Voor 2018 hebben we met de gemeente afgesproken om dit weer te doen en aan te sluiten bij de vraag en behoefte van de wijken, buurten, wijkzorgallianties en basisvoorzieningen.
De Omslag organiseert netwerkbijeenkomsten, zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt en dat mensen en organisaties elkaar ontmoeten in de praktijk.

read more

De Groene Golf actieonderzoek

De Groene Golf is een actieonderzoek. Voor dit focusexperiment hebben we een speciale projectpagina ingericht. Het doel van De Groene Golf is te komen tot structurele oplossingen voor belemmeringen bij het zetten van stappen in participatie. Belemmeringen gaan we uitgebreid beschrijven, wegnemen en waar nodig agenderen.

read more

Study TNO: information for supervisors and counselors

On May 1, TNO will be starting an impact assessment. Providers participating in the study have already been invited. By clicking “read more” below, participants will find information that could be useful to conduct the study. For supervisors and counselors, a direct link to the questionnaire is here.

read more

United for Participation

De Omslag strives for meaningful business. For people of Amsterdam with disabilities. For our affiliates. For and with people and companies that want to contribute to an inclusive society.

Network meetings

Our affiliates form our network. They are meaningful business. We actively reinforce the power of this network. Through experience, insight and exchange during network meetings.

read more

Amsterdam Participation Fair

The Participation Fair of Amsterdam is an irreplaceable tool that brings to light the various supply of activities provided by health and wellness organisations.

read more

jekuntmeer.nl

The website jekuntmeer.nl gives a complete online overview of the day activities in Amsterdam and Utrecht. It is a site brimming with current information over activities, education and work.

read more

Expertise Enhancement

Through expertise enhancement training De Omslag thoroughly familiarizes the professionals in the care and welfare sector about all of the possibilities in the areas of day services, education, employment and enterprise. This is tailored to individual needs.

read more

Platform for Social Firms

New Business models are seen as the solution to (and result of) the current crisis and upcoming decentralization. To sustain this De Omslag has taken the initiative to create Platform for Social Firms

Advice

More and more, affiliates and clients approach De Omslag for advice pertaining to new enterprises and current projects in the field of participation and initiatives in welfare and care.

read more

Site by Alsjeblaft!