"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

 • 147_1.bsi

  Conferentie Buying For Social Impact

  Op donderdag 13 juni vindt de conferentie over sociaal inkopen plaats: Buying for Social Impact. Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Wat zijn de knelpunten en kansen? Tijdens de conferentie op 13 juni a.s. kunt u uw kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en bijdragen aan het sociaal inkopen.

  read more

 • 146_1.afbeelding1

  Conferentie meedoen werkt

  Verbinding activering, dagbesteding en werk

  Op donderdag 17 januari organiseerden de gemeente Amsterdam en De Omslag een werkconferentie voor professionals met als thema het verbinden van activering, dagbesteding en werk. Gezamenlijk met bijna 400 deelnemers is een werkagenda opgesteld voor de toekomst.

  read more

 • 142_1.dgg-slotsessie-slider

  De Groene Golf versterkt participatie professional

  Deze zomer kijken we terug naar de opbrengsten van De Groene Golf: de casuïstiek, werksessies met professionals en een mooie slotsessie. Die opbrengsten gaan we duurzaam ontsluiten voor de hele stad. Lees alles over de laatste Groene Golf.

  read more

 • 141_1.beeld_monitor_2018

  resultaten monitor 2018

  Voor de vierde keer heeft De Omslag de monitor Sociale Firma’s Amsterdam uitgevoerd. Dit jaar deden we dat in het kader van de ontwikkeling van de Sociaal Werkkoepel. De monitor is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en –projecten in Amsterdam.

  read more

 • 138_1.brake-2780659_1920-720x350-slider

  Jekuntmeer.nl vernieuwt

  De website Jekuntmeer.nl geeft in Amsterdam al sinds jaar en dag een vrijwel compleet online overzicht van de mogelijkheden voor leren, werken en doen en hulp in Amsterdam. Alle organisaties voeren hun aanbod zelf in op de website en zorgen ervoor dat de activiteiten, projecten en initiatieven actueel zijn en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

  Vanaf dit voorjaar ontsluit Jekuntmeer.nl in samenwerking met de gemeente ook voor participatie-aanbod voor statushouders en vacatures beschut werk.

  read more

The Green Wave action research

The Green Wave is an action research. For this focussing experiment, we have created a special project page. The goal of the Green Wave is to come up with structural solutions for barriers to making steps towards participation.

read more

reaching higher

The website jekuntmeer.nl gives a complete online overview of the possibilities for learning, working and doing in Amsterdam, Utrecht, and Leiden.

read more

social affairs

Social institutions and projects can offer work and day services for lower public costs. What do they need to achieve this? Clients and social service providers!

read more

newsletters

Below you will find an overview of all recently published newsletters. Would you like to receive our newsletters? Please use the form below.

If you'd like to sign up for the newsletter jekuntmeer.nl please click here.

De Omslag | special sociale zaken, september 2018 De Omslag

read the newsletter

De Omslag | resultaten monitor 2018, juli 2018 De Omslag

read the newsletter

De Omslag | werken aan participatie, april 2018 De Omslag

read the newsletter

read all newsletters

tweets

calendar of events

3 juni 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt ingegaan op de doorontwikkeling Amsterdamse wijkteams, gegeven door Karin Boudewijns, manager Zorg bij de gemeente Amsterdam.

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.
Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Location:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

read moreclose

13 juni 2019 (09:00 – 13:00)

Conferentie Buying for Social Impact

Op donderdag 13 juni vindt in Amsterdam de conferentie over sociaal inkopen plaats: Buying for Social Impact, van idee naar uitvoering.

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een bijdrage leveren: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.

aanbestedingswet en conferentie
De Nederlandse Aanbestedingswet biedt instrumenten om dit te versterken. Tijdens deze conferentie zullen we deze verkennen.
We willen we de kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kunt u ze gebruiken in uw werk?

Bent u betrokken bij het inkoopproces als inkoper en/ of bij de beleidsontwikkeling van sociale impact: dan nodigen wij u van harte uit om u vooraf te registreren voor de conferentie. Deelname is gratis. Kent u een geïnteresseerde, stuur dan gerust de save the date door.

Location:
Amsterdam

read moreclose

to agenda

Site by Alsjeblaft!