“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

  • Het kan wel!

    Veel mensen staan aan de kant en tellen niet mee, terwijl ze graag willen werken. In de conferentie op 15 februari 2022 vanuit Pakhuis De Zwijger onderzochten we hoe sociale en solidaire economie hier verandering in kan brengen. Met als resultaat dit manifest!

    lees meer

Terugkijken

Voor wie het gemist heeft: er is een kort verslag en het hoofdprogramma van de conferentie Het kan wel! is terug te kijken.

» lees meer

terugkijken: je moet het durven

Terugkijken naar een mooi gesprek over het lef om anders te organiseren en besturen, onder leiding van Natasja van den Berg. Kijk hier naar een van de deelsessies: investeren in solidaire economie – sociaal besturen, je moet het durven!

» lees meer

programma conferentie

Hoe dan? Daarover hebben we het tijdens de conferentie op 15 februari vanuit Pakhuis de Zwijger. Met gezaghebbende sprekers, inspirerende bewijzen en workshops. Hier vind je het programma.

» lees meer

inspiratie sessies ronde 1

In aansluiting op de thema’s zullen gezaghebbende mensen uit het veld u mee nemen ter inspiratie. Maak kennis met de mogelijkheden voor gelijke kansen en investeren.

» lees meer

verdiepende sessies ronde 2

Verdiep je erin en deel in de kennis en ervaring uit de praktijk. Maak een keuze uit de sessies in de middag.

» lees meer

met bijdragen van

De conferentie start met gasten uit binnen en buitenland: mensen die aan verandering werken. Zij delen met ons hoe zij die verandering realiseren.

» lees meer

sprekers sessies

In de deelsessie voor inspiratie en verdieping ontmoeten we een groot aantal mensen. Zij delen hun praktijkkennis met ons.

» lees meer

gelijke kansen

We sluiten veel mensen buiten. Dat gebeurt onbewust en bewust, dikwijls met de beste intenties bijvoorbeeld om risico’s te beheersen. Het kan ook anders. Door anders te kijken naar werving & selectie en het organiseren van het werk, ontstaan er mogelijkheden voor mensen, die anders niet aan de beurt komen.

» lees meer

talentontwikkeling

Europa zet in op de toekomst van de sociale economie door te investeren in (digitale) vaardigheden. Competenties voor de toekomst: is de sociale economie is er klaar voor?

» lees meer

investeren in solidaire economie

Betekenisvol werk is werk waarin mensen autonomie ervaren. Een onderneming die werkt met een vorm van gedeeld eigenaarschap maakt gebruik van de collectieve intelligentie. Een onderneming runnen van onderop, door de mensen die er werken. Dat is een streven voor een solidaire economie.

» lees meer

investeren in sociale economie

De Europese Commissie heeft in december het Social Economy Action Plan gelanceerd. Dit plan bevat concrete aanknopingspunten voor een solidaire en sociale economie. Nederland is geen voorloper en zou als lidstaat het beleid van de EU ter harte moeten nemen.

» lees meer

Site by Alsjeblaft!