“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Het kan wel! Hoe dan?

Iedereen heeft talent, doodzonde om die talenten te verspillen door mensen aan de zijlijn te laten staan. Het kan wel – een economie waarin iederéén meedoet. Hoe dan?

» lees meer

programma conferentie

Hoe dan? Daarover gaan we het hebben tijdens de conferentie op 15 februari vanuit Pakhuis de Zwijger. Met gezaghebbende sprekers, inspirerende bewijzen en workshops. Hier vind je het actuele programma.

» lees meer

met bijdragen van

De conferentie start met gasten uit binnen en buitenland: mensen die aan verandering werken. Zij delen met ons hoe zij die verandering realiseren.

» lees meer

conferentie

In een kennisnetwerk Social Impact werken we aan een beweging naar een sociale en solidaire economie. In die economie doet iedereen mee en is iedereen waardevol. Om onze gezamenlijke kennis te delen organiseren we op 15 februari 2022 een sterke conferentie Het kan wel!

» lees meer

Kennisnetwerk Social Impact

Er liggen veel kansen voor het verbeteren van het ecosysteem van sociale ondernemingen.

Met het project ‘Kennisnetwerk Social Impact’ gaat De Omslag de praktijk-, juridische en wetenschappelijke kennis verbinden om de beweging van ‘kan niet’ naar ‘kan wel’ te maken.

» lees meer

praktisch: een handleiding inkopen

Stichting De Omslag zet zich al enige tijd in om het sociaal inkopen hoog op de agenda te krijgen. Een grote ambitie kan soms gerealiseerd worden in kleine stappen, met bijvoorbeeld een handelingskader voor inkopers.

» lees meer

terugblik conferentie social impact 2019

Op 13 juni 2019 organiseerden we een succesvolle en bijzondere conferentie over sociaal inkopen: Buying for Social Impact. Doel was ook toen om te komen van idee naar uitvoering. De uitwisseling was zeer geslaagd waarbij politiek, wetenschap, overheden en sociaal ondernemers deelden in de cultuuromslag waarbij sociaal inkopen de norm wordt. Kijk even terug.

» lees meer

Site by Alsjeblaft!