“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Focus op Buy WISEly

Lets talk business. We hadden een geweldige focusgroep gericht op het verbeteren van B2B sociaal inkopen door reguliere bedrijven.

lees meer

Succesvolle B2B partnerschappen

Het rapport van het project Buy WISEly met mooie impact B2B partnerschappen tussen sociale ondernemingen en reguliere bedrijven worden getoond is uit!

lees meer

uitkomsten Buy WISEly enquête

In het kader van het project Buy WISEly hebben we een enquête gehouden over social inkopen bij sociale firma’s door reguliere bedrijfsleven. Meer dan 100 reguliere bedrijven en sociale ondernemingen hebben deelgenomen. Lees hier hier over de uitkomsten en download het rapport.

lees meer

Europees Jaar van skills in de Sociale Economie

Corine van de Burgt sprak in een panel over het belang van focus op de ontwikkeling van vaardigheden voor medewerkers met ondersteuningsbehoeften in Work Integration Sociale Enterprises (WISEs) in Europa.

lees meer

People, Planet, Action

Het Ministerie van Arbeid en Sociale Economie organiseerde in Donostia-San Sebastián – de Spaanse Hoofdstad van de Sociale Economie 2023 – in het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de Europese Conferentie Sociale Economie: Mensen, Planeet, Actie!

lees meer

Koop verstandig

Yes, we gaan van start! Dit voorjaar werken we samen met MKB Amsterdam in het Europese project Buy Wisely. Dit is een fantastische kans om de samenwerking tussen sociale firma’s en reguliere MKB bedrijven te versterken!

lees meer

Rambler wint WISE manager award

De Omslag is lid en voorzitter van het Europese platform ENSIE. In Brussel heeft ENSIE awards uitgereikt voor Werk Integratie Sociale Enterprises (WISE’s). Dat gebeurde in aanwezigheid en door Head of Unit At DG Employment van de Europese commissie Brigitte Fellahi.

lees meer

Goede voorbeelden BWISE

De goede praktijken zijn beschikbaar! Bekijk het rapport (binnenkort ook in het Nederlands) om voorbeelden te vinden van WISE’s die werken aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden uit heel Europa!

lees meer

bijdragen aan het B-Wise project

Het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt is een van de thema’s waar De Omslag zich voor inspant. We doen dit niet enkel op lokaal en nationaal niveau maar ook samen met onze Europese partners. Samen met 15 Europese landen werken we in een 4-jarige Erasmus+ project B-WISE.
Uw bijdrage wordt gevraagd!

lees meer

B-WISE: Europa versterkt leren

De Omslag start samen met 15 Europese landen met het 4-jarige Erasmus+ samenwerkingsproject B-WISE. WISE staat in Europa voor Work Integration Social Enterprise oftewel sociale firma’s die zich richten op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van het B-WISE-project is het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe strategische benadering (blauwdruk) voor sectorale samenwerking op het gebied van leren.

lees meer

Waardevolle conferentie

Op 13 juni was er een succesvolle en bijzondere conferentie over sociaal inkopen: Buying for Social Impact. Doel was om met de betrokken functionarissen te komen van idee naar uitvoering. Daartoe werd kennis gedeeld uit onderzoek en best practices – in Nederland en daarbuiten.

De uitwisseling was zeer geslaagd waarbij politiek, wetenschap, overheden en sociaal ondernemers deelden in de cultuuromslag waarbij sociaal inkopen de norm wordt.

lees meer

participatief ondernemen

Op woensdag 26 juni bezocht De Omslag de slotconferentie van het Rights2Grow-project in Brussel. Onderwerp van gesprek was de participatie van werknemers in sociale ondernemingen in Europa.

In Europees partnerschap is onderzoek gedaan naar de praktijk van 26 sociale ondernemingen in 13 EU-lidstaten. Tijdens de conferentie werden deze gepresenteerd.

lees meer

GSEF 2018

De Omslag organiseert speciaal voor participanten, inspiratie van buiten Nederland, om deel te nemen aan een inspirerende wereldconferentie: Values and competitiveness for an inclusive and sustainable local development van het GSEF 2018 in Bilbao.

lees meer

Europees leernetwerk

Het European Network for Social Integration Enterprises waar De Omslag lid van is, was vorige week bijeen. ENSIE verbindt de sociale ondernemingen van zuid-, oost- en west-Europa waardoor er een groot leernetwerk beschikbaar is.

lees meer

GSEF 2016: think global, act local

De Omslag was uitgenodigd om op het wereldcongres Global Social Economy Forum (7-9 september) een presentatie te houden. Tijdens het congres waren lokale overheden en belanghebbenden in de sociale economie bijeen in Montreal om als bondgenoten bij te dragen aan sociale economie en het versterken van slimme en duurzame steden.

lees meer

europa

De Omslag is een netwerkorganisatie, in eerste instantie voor de zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam en de gemeente. Om innovatie te stimuleren rondom het thema ondernemerschap is De Omslag aangehaakt bij het Europese netwerken ENSIE. De aangesloten organisaties kunnen profiteren van de kennis uit andere landen. Het Europese netwerk kent via De Omslag de Amsterdamse situatie en Nederlandse context.

ensie

De Omslag is lid van ENSIE. Het Europees netwerk van Maatschappelijke Integratie Enterprises (ENSIE) werd officieel opgericht in Brugge (België) op 11 mei 2001. Sinds enkele jaren zijn er uitwisselingen tussen nationale netwerken voor bedrijven voor sociale integratie mogelijk gemaakt.

lees meer

conferentie ljubljana

Tijdens de conferentie op in oktober 2014 in Ljubljana werden meerdere doelen gediend. Ten eerste was er de conferentie Europe4all. Deze conferentie was erop gericht om de best practices te delen van Work Integration Social Enterprises (WISEs) in Europa.

lees meer

inwork: make it work

Van 10 tot en met 12 november 2014 vond in Amsterdam ‘Make it work!’, een Europese conferentie over participatie, werk integratie en sociaal ondernemerschap, plaats. De conferentie bracht circa 100 deelnemers uit 15 landen samen en vormde het sluitstuk van het door de Europese Commissie gesubsidieerde project INWORK.

lees meer

Site by Alsjeblaft!