“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Europees leernetwerk

De kennis en innovatieve ideeën die we in de samenwerking met ENSIE opdoen delen we met de sociaal ondernemers in ons eigen netwerk. Denk aan de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen (Italië), de convenanten tussen firma’s en gemeente (Spanje) of innovatieve ontwikkeling rond SW bedrijven (België).

Corine van de Burgt is gevraagd om vice-voorzitter te worden. Zij doet dit graag; de waarde van het ENSIE netwerk is groot en de uitwisseling met andere platformen van sociaal ondernemers in de verschillende Europese lidstaten is inspirerend.

waarom is De Omslag lid van ENSIE

ENSIE is een ervaren netwerk van landelijke en regionale platformorganisaties van sociale firma’s. Binnen de organisatie van ENSIE en onder de leden is veel kennis en know how over het versterken van sociaal ondernemen, met name de Work Integration Social Enterprises (WISEs).

ENSIE heeft uitstekende relaties met leden van de Europese Commissie en de diverse Directoraten Generaal.
De Europese lobby door ENSIE zorgt ervoor dat sociaal ondernemen en Work Integration Social Enterprises als instrument voor het bereiken van de sociale doelstellingen van de Europese Commissie goed in beeld blijven. ENSIE ondersteunt de vanuit deze lobby de kracht van haar leden zodat ook op nationaal en regionaal niveau er gewerkt kan worden aan verbeterd ecosysteem voor sociaal ondernemen.

De uitwisseling tussen Brussels- en nationaal of regionaal beleid versterkt en inspireert. De Omslag brengt de Amsterdamse praktijkvoorbeelden in. Gezamenlijk werken we aan bijvoorbeeld verbeteren van aanbestedingsbeleid of het aanpakken van stimulerende BTW tarieven.
Door bij elkaar in de keuken te kijken zien we kansen en praktijken die zonder dit Europese netwerk gemist zouden worden. Amsterdam kan zo profiteren van de ervaringen in andere Europese grote steden (Wenen, Barcelona, Gent).

ENSIE ledenvergadering 13 en 14 juni

Deze ontmoeting was de gelegenheid om de strategische doelstellingen en activiteiten van ENSIE te bespreken. Op de agenda stond de interne organisatie, maar vooral ook de relatie met de Europese Commissie centraal.

Verbinding met Europees beleid
Op de tweede dag nodigde ENSIE belanghebbenden uit om te debatteren over de huidige Europese trends: de Europese pijler sociale rechten (European Pillar on Social Rights) en de volgende stappen voor Work Integration Social Enterprises.

Enkele leden van de Europese Commissie kwamen langs om beleid uit te leggen en de input van de leden op te halen.
Patricia Pedelabat, European Commission, gaf een uitgebreide toelichting op de European Pillar of Social Rights. Het gaat om 20 richtlijnen en rechten die belangrijk zijn in de sociale doelstellingen van de Europese Commissie. Download de presentatie

ENSIE zet zich in om aandacht te houden voor de rol die sociale economie kan spelen hierin. De uitwisseling tijdens de bijeenkomst is hiervoor een belangrijke gelegenheid: het houdt de commissie scherp en versterkt de positie van sociale firma’s.

Dat laatste wordt ook gedaan door Risto Ravio, senior expert voor de Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie . Hij is sinds jaren de expert op het gebied van sociale firma’s. Als senior expert is hij lid van vele commissies, waaronder de GECES en heeft bijgedragen aan het advies dat daar uit voortkomt.
Download hier samenvatting-geces_nl.pdf of bekijk alle documenten van GECES

In een presentatie liet hij zien welke mogelijkheden er zijn binnen de Europese Commissie voor het versterken van WISE met bijvoorbeeld kennis over businessmodellen, toegang tot fondsen etc. Download de presentatie.

Commissies ontwikkelen richtlijnen voor het stimuleren van sociale ondernemers en scheppen van het juiste ecosysteem daarvoor. Risto Ravio is in Brussel een goede ambassadeur voor sociaal ondernemen en zorgt ervoor dat de sociale economie overal op de agenda blijft.

werkbezoek

Na het evenement bezochten alle deelnemers het bedrijventerrein voor sociale economie in Gent : de voormalige fabriekssite van de textielreus UCO. Dit is een interessant partnerschap tussen de lokale WISEs en de stad Gent. Het gebied wordt ontwikkeld met nadrukkelijk de keuze voor alleen maar sociale partners. Een van de partners van ENSIE – en voormalige SW voorziening van Gent – heeft deze kans aangegrepen om met partners een broedplaats te beginnen; gestoeld op een economisch model en uiteraard met sociale doelstellingen.

Site by Alsjeblaft!