“De Omslag netwerkt voor participatie. Hiermee brengen we waardevolle verbindingen tot stand.”

de omslag participanten

Onze kracht ligt besloten in onze participanten. Wij zijn met elkaar het netwerk. De Omslag zorgt ervoor dat kennis in het netwerk vrijkomt en gedeeld wordt. En omdat wij zelf geen aanbiedende partij zijn, zijn wij voor iedereen neutraal terrein.

netwerkbijeenkomsten

Neutraal terrein is belangrijk. De Omslag organiseert voor haar participanten die een rol hebben in het bouwen aan een inclusieve samenleving waardevolle netwerkbijeenkomsten. Daarbij begeleiden we hen bij het leggen van duurzaam waardevolle verbindingen, bijvoorbeeld met overheid, bedrijfsleven en het onderwijs.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2019 worden nog gepland en hier kenbaar gemaakt. Zie hiervoor de agenda; www.deomslag.nl/nl/agenda

participant worden

De participanten spelen een cruciale rol. Bent u nog geen participant? We gaan ook graag voor uw organisatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden, rendabele business modellen en samenwerkingsvormen met partners. Het belang van de mensen met een beperking staat hierbij uiteraard altijd voorop.

Participanten

B&A / Civic Amsterdam

B&A / Civic Amsterdam

website: www.civicamsterdam.nl

B-Challenged

B-Challenged

website: www.b-challenged.nl

Brouwerij De Prael

Brouwerij De Prael

website: www.deprael.nl

Cordaan

Cordaan

website: www.cordaan.nl

De Lokatie

De Lokatie

website: www.delokatie.org

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep

website: www.deregenboog.org

De Sociale Maatschap

De Sociale Maatschap

website: http://www.puurzuid.nl

De Waterheuvel

De Waterheuvel

website: www.waterheuvel.nl

GGZ inGeest/Actenz

GGZ inGeest/Actenz

website: www.actenz.nl

HVO-Querido

HVO-Querido

website: www.hvoquerido.nl

Inwerking

Inwerking

website: www.inwerking.com

Leger des Heils

Leger des Heils

website: www.legerdesheils.nl

Milieuwerk EcoCollege

Milieuwerk EcoCollege

website: www.milieuwerk.nl/

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis

website: www.onstweedethuis.nl

Pantar

Pantar

website: www.pantar.nl

Philadelphia

Philadelphia

website: www.philadelphia.nl

Raphaëlstichting/Iambe

Raphaëlstichting/Iambe

website: www.raphaelstichting.nl/iambe/

Resto van Harte

Resto van Harte

website: www.restovanharte.nl

Roads

Roads

website: www.roads.nl

Stichting Landzijde

Stichting Landzijde

website: www.landzijde.nl

Stichting Volksbond Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam

website: www.volksbond.nl

Streetcornerwork

Streetcornerwork

website: www.streetcornerwork.eu

Swink Webservices

Swink Webservices

website: https://swinkwebservices.nl/

Zone3

Zone3

website: www.zone3.nl

Site by Alsjeblaft!