“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Het kan wel!

Veel mensen staan aan de kant en tellen niet mee, terwijl ze graag willen werken. In de conferentie op 15 februari 2022 vanuit Pakhuis De Zwijger onderzochten we hoe sociale en solidaire economie hier verandering in kan brengen. Met als resultaat dit manifest!

Maak er werk van!

Overheid, ga staan voor de sociale en solidaire economie, werk samen en neem verantwoordelijkheid om het recht op werk van VN-verdrag Handicap waar te maken.

Teken mee!

Site by Alsjeblaft!