"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

4 juni 2019

Op dinsdag 4 juni 2019 organiseren we speciale Jekuntmeer-tours langs inloopvoorzieningen in Amsterdam stadsbreed.
Deze tours worden uitsluitend voor medewerkers van Roads/Arkin en De Regenboog Groep georganiseerd.

Doel van deze tour is de ontwikkelingen en het functioneren van verschillende inloophuizen te laten zien. Er is deze week ook aandacht voor het perspectief voor dak- en thuislozen in de EU. Tijdens de locatiebezoeken kun je zien welke doelgroep(en) daar komen en welke methodiek de locaties gebruiken. Er wordt er aandacht besteedt aan toeleiding naar participatie, dagbesteding en/of werk. Bijvoorbeeld hoe inloop kan worden gecombineerd met buurtactiviteiten in een Huis van de Wijk.

inschrijven
De tours worden uitsluitend voor medewerkers van Roads/Arkin en De Regenboog Groep georganiseerd.
Meer informatie of je inschrijven kan hier.

Site by Alsjeblaft!