"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

lokale netwerken

Ontmoeting, wederzijdse kennismaking en uitwisseling van kennis en ervaring.

Door de werkbezoeken bieden we wijkprofessionals en klantmanagers de gelegenheid op bezoek te gaan bij aanbieders van dagbesteding en kennis te maken met basisvoorzieningen en informeel aanbod. Praktisch versterken we zo de kennis over het aanbod middels ontmoeting.

tour, netwerken en kennis delen
Tijdens de netwerklunch organiseren we een kennissessie waar deelnemers uit de tours kunnen aansluiten. Een mooi moment om te netwerken! Soms wordt tijdens de lunch ook een beknopt inhoudelijk programma geboden: denk aan een korte pitch van een aanbieder of een gastspreker over een belangrijk thema dat in het stadsdeel of de wijk speelt.

inspirerend en waardevol
De Jekuntmeer-tours werden vorig en dit jaar ook georganiseerd. De Jekuntmeer-tours voor klantmanagers van W&R en Activering van WPI werden als zeer waardevol ervaren. Lees hier meer over hun ervaringen.

Site by Alsjeblaft!