"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

samenwerking

De Jekuntmeer-tours voeren langs een keur van aanbieders van dagbesteding en participatie-aanbod in Amsterdam. De Omslag organiseert de Jekuntmeer-tours in nauwe samenwerking met Allianties Wijkzorg, stadsdelen en aanbieders. Door deze samenwerking sluit de Jekuntmeer-tour altijd aan bij de belangrijk thema’s die in het stadsdeel of de wijk spelen.

partners in de Jekuntmeer-tours

De tours die in 2017 op het programma stonden werden georganiseerd in nauwe samenwerking. Een overzicht:

 • Stadsdeel Noord
 • Alliantie Wijkzorg Noord
 • Alliantie Wijkzorg Oost
 • Stadsdeel Oost
 • Participatieteam Post Oost
 • Stadsdeel Centrum
 • Alliantie Wijkzorg Centrum
 • Alliantie Zuid
 • Stadsdeel Zuid
 • Stadsdeel West
 • Alliantie Wijkzorg Nieuw-West
 • Stadsdeel Nieuw-West
 • De Vrijwilligersacademie
Site by Alsjeblaft!