"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

midden in de weerbarstige praktijk

door Lieke Thesing, projectleider

Wat doe je als beleidsdoelen uitmonden in stroperigheid, als mensen verdwalen in het oerwoud aan regels en financieringsstromen. Of als de klant last heeft van botsende organisatiebelangen of wanneer niet helder is welke handelingsbevoegdheid professionals hebben?

Toen ik nog stadsdeelwethouder was in Oud-Zuid en later in Oost, stond voor mij de uitvoering van beleid altijd voorop. Beleidsnota’s moesten resultaten opleveren voor bewoners van de stad. Dat lukte niet altijd in voldoende mate. Samen met de ambtenaren en maatschappelijke organisaties bleef ik op zoek naar hoe we voor de Amsterdammers het verschil konden maken. En dan nu als projectleider van De Groene Golf. Aan de slag in het spanningsveld tussen beleid en uitvoering.

We kijken of obstakels op de werkvloer uit de weg geruimd kunnen worden. Lukt dat niet, dan is het mijn rol om een niveau hoger te gaan. Uitleg vragen waarom iets niet mag en uitspitten welke wegen wel open staan. Of ik breng betrokken organisaties om tafel om een probleem op te lossen. Ik probeer schotten te doorbreken door te schakelen tussen sleutelfiguren. Of door uitvoerders in contact brengen met de ambtenaar die ze verder kan brengen. Geen deur blijft voor mij gesloten.

Ik vind het belangrijk om bijeenkomsten met professionals te organiseren. Zij kunnen van elkaar en van onze bevindingen leren. Want als De Groene Golf als project is afgerond, moeten onze resultaten een blijvend effect hebben.

Voor een compleet beeld willen we nog veel praktijkvoorbeelden uit het veld ontvangen. Voorbeelden van mensen die moeite hebben om de stap van zorg naar werk te maken, of die om andere redenen worden belemmerd om de volgende stap te zetten. We horen ze graag!

Site by Alsjeblaft!