"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Participatiegids voor professionals

De Participatiegids voor professionals komt voort uit het actieonderzoek De Groene Golf. Belangrijke conclusie daaruit was dat het handelen van participatie professionals het verschil kan maken. Deze Participatiegids is er daarom met inspiratie, informatie en praktijkvoorbeelden om professionals versterken. Mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Amsterdam.

bevindingen actieonderzoek

De Participatiegids is voortgekomen uit het actieonderzoek “de Groene Golf”. Het actieonderzoek ging medio 2016 op zoek naar obstakels in het sociaal domein die de participatie van Amsterdammers belemmeren. Dit heeft veel kennis, inzicht en praktijkvoorbeelden opgeleverd. Naast de verwachtte ‘systeemfouten’, zoals niet-passende regels en beleid, werd duidelijk dat de professional zelf een belangrijke schakel is in het wegnemen van obstakels voor participatie. Tijd, kennis, netwerk en handelingsruimte zijn essentieel om maatwerk te kunnen leveren.

Nu in een participatiegids

Op de resultaten van het onderzoek is de website Participatiegids voor professionals gebouwd. Ter versterking van de professional vind je hier inspiratie, tools en veel praktijkvoorbeelden en informatie:

De participatiegids voor professionals voorziet jou als professional van inzichten en achtergrondinformatie over je vak en de belangrijke rol die je hebt. Reflectieve tools, verdiepende artikelen en praktische informatie zijn bedoeld als handvatten voor een persoonsgerichte aanpak en participatie-ondersteuning op maat.

Mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Amsterdam.

Site by Alsjeblaft!