"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Werksessies groot succes

De Groene Golf onderzocht zo’n 70 actuele casussen van Amsterdammers die een participatiestap willen zetten. We zagen daarin veel belemmeringen. Maar ook veel slimme oplossingen, bedacht door ervaren professionals.

In het voorjaar 2018 deelden we de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen in een aantal werksessies voor professionals.

Tijdens elke sessie werkten we met voorbeeld casussen uit het actieonderzoek en casussen waar professionals in de praktijk zelf aan werken. Deelnemers konden uitwisselen met pioniers uit andere organisaties, leren van mooie voorbeelden én van lastige casussen en kregen een kader en praktisch handvatten vanuit theorie aangereikt.

thema’s en methodiek

De werksessies zijn georganiseerd rond een aantal belangrijk thema’s uit De Groene Golf. Zie hier voor een overzicht werksessies. Hoewel de thema’s soms overlappen of niet precies passen, gaven ze een goed kader voor een werksessie. Ook de definitie van het thema zorgt ervoor dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van een simpel model werd met elkaar nagedacht over de eigen casuïstiek. Een procesbegeleider (niet uit de zorg, als ‘friendly outsider’) hield daarbij de energieboog in de gaten.

beschouwend zijn en onzekerheden aangaan

In de werksessies worden aanwezigen uitgenodigd om beschouwend te zijn. Het is belangrijk om niet meteen te willen oplossen. Met een voorbeeldcasus en door vragen te stellen worden deelnemers begeleid in beschouwing. Werkrichtlijnen, beleid, boeken etcetera zijn erop gericht om te zoeken naar zekerheid. het is echter de uitdaging om – met kaders – onzekerheden aan te gaan. Het is een gemeenschappelijke opgave om professionals aan te moedigen om zo zelf na te denken. Het blijkt dat in de uitwerken van de geest van een wet tot beleid of praktische richtlijnen er veel ruimte verloren kan gaan. Het is de uitdaging om deze ruimte terug te vinden en te nemen.

delen in de methodiek

De methodiek van deze werksessies wordt gepubliceerd na de zomer. Maatschappelijke en gemeentelijke organisaties kunnen hier gebruik van maken en het toepassen. De Omslag zal de mogelijkheid organiseren om kennismaken met de sessie en methodiek. Na de zomer informeren we u graag.

Site by Alsjeblaft!