"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

B-WISE: education

De Omslag start samen met 15 Europese landen met het 4-jarige Erasmus+ samenwerkingsproject B-WISE. WISE staat in Europa voor Work Integration Social Enterprise oftewel sociale firma’s die zich richten op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat om het leren van vaardigheden die nodig zijn om de empowerment van WISE’s te versterken en om de digitale kloof en uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, duurzaam aan te pakken.

We zijn van plan dit te bereiken door een duurzame Europese alliantie op te bouwen die de volgende specifieke doelstellingen nastreeft:

onderzoek, methode en opleiding

We willen een gemeenschappelijke methodologie ontwikkelen om de huidige situatie te beoordelen en te anticiperen op toekomstige behoeften. Zo kunnen we identificeren wat de sectorspecifieke behoeften op de arbeidsmarkt zijn en analyseren wat het reactievermogen van bestaande systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding is.

Belangrijk middel is het identificeren, vastleggen en promoten van goede praktijken op nationaal en regionaal niveau. Heel concreet werken we aan beroepsprofielen en de bouwstenen in opleidingen die een antwoord geven op vaardigheidsbehoeften.

een sterk netwerk

Dankzij deze Europese samenwerking draagt De Omslag bij aan een sterke en duurzame community in dienst van de sector van sociaal ondernemers. Het project wordt geleid door twee belangrijke Europese netwerken: ENSIE en EASPD. Er zijn 28 partners uit 13 EU-landen betrokken; De Omslag en het ROC van Amsterdam zijn de Nederlandse partners.

Site by Alsjeblaft!